"recommend wearing" — Słownik kolokacji angielskich

recommend wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć noszenie
  1. recommend czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Your health care provider might recommend wearing a facemask around healthy people, especially those at high risk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo