"wear one's costume" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's costume kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear costumes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś strój
  1. wear czasownik + costume rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We should also say that everyone was wearing a costume.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo