"wear costumes" — Słownik kolokacji angielskich

wear costumes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś stroje
  1. wear czasownik + costume rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We should also say that everyone was wearing a costume.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo