"wear from" — Słownik kolokacji angielskich

wear from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić z
  1. wear czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    She has strong hands that are worn from a lifetime of work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo