"wear about" — Słownik kolokacji angielskich

wear about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić około
  1. wear czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    My friend didn't fit the image at all, although she did often wear a small gold cross about her neck.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo