"wear one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's clothes kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear clothes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś ubranie
  1. wear czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Around the same time, he saw a boy or young man wearing light clothes running at the side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo