"caught wearing" — Słownik kolokacji angielskich

caught wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złapane noszenie
  1. catch czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The monkey was not going to let himself be caught by some fool of a human wearing a plastic bag.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo