"wear after" — Słownik kolokacji angielskich

wear after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś potem
  1. wear czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She was going to - would have been the one wearing it, after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo