"wear grey" — Słownik kolokacji angielskich

wear grey kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear gray
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić szary
  1. wear czasownik + gray przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    My son got to the point he would just wear black and gray.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo