"wear of" — Słownik kolokacji angielskich

wear of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić z
  1. wear czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    The uniform reminds the individual wearing it of their commitment to the program's values.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo