"seen wearing" — Słownik kolokacji angielskich

seen wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobaczone noszenie
  1. see czasownik + wear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is usually seen wearing a blue suit with a red tie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo