"begin wearing" — Słownik kolokacji angielskich

begin wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij nosić
  1. begin czasownik + wear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began wearing the number 25 again after the 2006-07 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo