"stop wearing" — Słownik kolokacji angielskich

stop wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestań nosić
  1. stop czasownik + wear czasownik
    Silna kolokacja

    He told his wife while to stop wearing men's clothing and stay at home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo