"wear a belt" — Słownik kolokacji angielskich

wear a belt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pasek
  1. wear czasownik + belt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her 19-year-old daughter was wearing a belt that morning, but for a different reason.

    Podobne kolokacje:

podobne do "wear a belt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wear a belt" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo