TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. wear upon = nosić na wear upon
2. wear before = noś wcześniej wear before
3. wear above = noś wyżej wear above
4. wear across = noś wszerz wear across
5. wear down by = zdzierać się przez wear down by
6. wear since = noś od tej pory wear since
7. wear while = nosić podczas gdy wear while
8. wear outside = noś na zewnątrz wear outside
9. wear underneath = noś poniżej wear underneath
10. wear despite = nosić pomimo wear despite
11. wear inside = noś do środka wear inside
12. wear below = noś poniżej wear below
13. wear up = noś w górę wear up
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.