"wear since" — Słownik kolokacji angielskich

wear since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś od tej pory
  1. wear czasownik + since przyimek
    Zwykła kolokacja

    I hadn't worn them since my son's wedding five years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo