"permitted to wear" — Słownik kolokacji angielskich

permitted to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić nosić
  1. permit czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    We were now permitted to wear our camisks in the compound.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo