"wear while" — Słownik kolokacji angielskich

wear while kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić podczas gdy
  1. wear czasownik + while przyimek
    Zwykła kolokacja

    Also playing a part were the shrinking automobiles of the mid-1950s, which often made it difficult to wear a hat while driving.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo