"wear above" — Słownik kolokacji angielskich

wear above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś wyżej
  1. wear czasownik + above przyimek
    Zwykła kolokacja

    You can wear them just above the knee, or mid thigh.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo