"wear across" — Słownik kolokacji angielskich

wear across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś wszerz
  1. wear czasownik + across przyimek
    Zwykła kolokacja

    Nearly every individual wore the ribbon across his breast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo