"continue wearing" — Słownik kolokacji angielskich

continue wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj noszenie
  1. continue czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a success, encouraging Gabriel to continue wearing costumes while singing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo