"wear the expression" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: wear an expression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wyrażenie
  1. wear czasownik + expression rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They wore an expression now, though he could not have said what it might be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo