"wear an expression" — Słownik kolokacji angielskich

wear an expression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wyrażenie
  1. wear czasownik + expression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They wore an expression now, though he could not have said what it might be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo