"wear looks" — Słownik kolokacji angielskich

wear looks kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a look
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież wygląda
  1. wear czasownik + look rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a moment the man wore a look of triumph.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo