"wear underneath" — Słownik kolokacji angielskich

wear underneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś poniżej
  1. wear czasownik + underneath przyimek
    Luźna kolokacja

    He clutched the white shift she wore underneath the dress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo