"refuse to wear" — Słownik kolokacji angielskich

refuse to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmów noszenia
  1. refuse czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    I refuse to wear snake on any part of my body.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo