"wear expressions" — Słownik kolokacji angielskich

wear expressions kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear an expression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wyrażenia
  1. wear czasownik + expression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They wore an expression now, though he could not have said what it might be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo