"wear inside" — Słownik kolokacji angielskich

wear inside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś do środka
  1. wear czasownik + inside przyimek
    Luźna kolokacja

    He was able to wear his own shoes inside your brother's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo