"wear up" — Słownik kolokacji angielskich

wear up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś w górę
  1. wear czasownik + up particle
    Luźna kolokacja

    In the 1800s, American women started wearing their hair up when they became ready to get married.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo