"wear one's face" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's face kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a face
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś twarz
  1. wear czasownik + face rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They got around to looking close to the one wearing your face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo