"wear a face" — Słownik kolokacji angielskich

wear a face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś twarz
  1. wear czasownik + face rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They got around to looking close to the one wearing your face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo