"allow to wear" — Słownik kolokacji angielskich

allow to wear kolokacja
Popularniejsza odmiana: allowed to wear
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól nosić
  1. allow czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Students are allowed to wear their own shoes, but they must be in black or dark color.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo