"continue to wear" — Słownik kolokacji angielskich

continue to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj noszenie
  1. continue czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    But for now, he will continue to wear his public face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo