"wear below" — Słownik kolokacji angielskich

wear below kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś poniżej
  1. wear czasownik + below przyimek
    Luźna kolokacja

    He wore his pants way down low below his hips.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo