TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. wear out = zużyć się, zniszczyć się (np. buty) wear out
2. wear off = mijać, przechodzić, ustępować (np. o bólu, uczuciu) wear off
3. wear down = ścierać się wear down
4. wear beneath = noś poniżej wear beneath
5. wear under = noś poniżej wear under
6. wear by = nosić przez wear by
7. wear over = nosić ponad wear over
8. wear during = nosić podczas wear during
9. wear around = noś wokół wear around
10. wear on = ciągnąć się (np. czas) wear on
11. wear with = nosić z wear with
12. wear to = nosić aby wear to
13. wear at = nosić przy wear at
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.