"hardly wear" — Słownik kolokacji angielskich

hardly wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie noś
  1. wear czasownik + hardly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm sure she'd been sitting there, but she was hardly wearing anything!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo