"wear over" — Słownik kolokacji angielskich

wear over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić ponad
  1. wear czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Standing poses, and even just sitting, are wearing over time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo