"wear short" — Słownik kolokacji angielskich

wear short kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić krótki
  1. wear czasownik + short przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "I halfway expected the women here to be wearing short skirts still," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo