"begin to wear" — Słownik kolokacji angielskich

begin to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij nosić
  1. begin czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    They had been gone for almost four months, and the voyage was beginning to wear on them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo