"begun wearing" — Słownik kolokacji angielskich

begun wearing kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin wearing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte noszenie
  1. begin czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He began wearing the number 25 again after the 2006-07 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo