"sit wearing" — Słownik kolokacji angielskich

sit wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siadać nosząc
  1. sit czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    Jennings thought something about them looked very old, as if a small ancient woman was sitting there wearing a little girl's skin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo