"perform wearing" — Słownik kolokacji angielskich

perform wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj noszenie
  1. perform czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his own words, 'in the beginning, we used to perform wearing lungis.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo