"wear under" — Słownik kolokacji angielskich

wear under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś poniżej
  1. wear czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She was not wearing a bra under the little black dress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo