"wear fatigues" — Słownik kolokacji angielskich

wear fatigues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież znużenie
  1. wear czasownik + fatigue rzeczownik
    Silna kolokacja

    They were wearing fatigues, like the rest of Molinas's men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo