"go wearing" — Słownik kolokacji angielskich

go wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź nosić
  1. go czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The creatures attacked from every direction, going after anyone wearing a uniform.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo