"wear the livery" — Słownik kolokacji angielskich

wear the livery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś barwy firmowe
  1. wear czasownik + livery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A boy wearing dark red livery came up to their table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo