"wear during" — Słownik kolokacji angielskich

wear during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić podczas
  1. wear czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    People turn up wearing their traditional clothes during this time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo