"forced to wear" — Słownik kolokacji angielskich

forced to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuszony do noszenia
  1. force czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Good thing the memorial service had forced me to wear a skirt today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo