"wear livery" — Słownik kolokacji angielskich

wear livery kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear the livery
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): barwy firmowe odzieży
  1. wear czasownik + livery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A boy wearing dark red livery came up to their table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo