"return wearing" — Słownik kolokacji angielskich

return wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwróć noszenie
  1. return czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    Since the Bulls had already retired his number 23, he returned wearing number 45.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo